Tipărire
Accesări: 5379
2021
Oferte de vânzare teren - 22.09.2021
Oferte de vânzare teren Stavăr Adinel - 13.09.2021
Oferte de vânzare teren Agarici Petru - 06.07.2021
Oferte de vânzare teren Cojocaru Mihai - 05.07.2021
Declarații de avere și interese - 11.06.2021
 
2020
Ofertă de vânzare teren Lefter Călin - 19.11.2020
Consultare asupra propunerilor preliminare, plan urbanistic zonal Poligon de tir subteran - nr. 3385/27.10.2020
Ofertă de vânzare teren Pilă Georgeta și Popescu Viorica - 02.10.2020; Istrate Cătălin - 05.10.2020
Ofertă de vânzare teren Lăzanu Eugen - 09.09.2020
Ofertă de vânzare teren Radu Maria - 08.09.2020
Ofertă de vânzare teren Popa Vasile și Fîră Vironica - 06.09.2020
Declarații de avere și interese - 12.03.2020
Ofertă de vânzare teren Țugulea Valeria - 02.07.2020
Ofertă de vânzare teren Ciocîrlan Mihai - 02.07.2020
Ofertă de vânzare teren Istrate Vasile, Ștefan, Elena și Iulian - 25.06.2020
 
2019
Lista cuprinzând rezultatul interviului pentru concursul de promovare în funcția publică de secretar general al comunei Albești - nr. 4599/10.12.2019
Lista privind rezultatul notării lucrării la proba scrisă la examenul organizat în data de 10.12.2019 - nr. 4598/10.12.2019
Anunțuri de participare la licitație publică deschisă - 03.12.2019
Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul compartimentului Agricol, Urbanism și Achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Albești - nr. 4314/20.11.2019
Anunț privind organizarea unui concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcțiilor publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate, astfel: inspector, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Contabilitate, ID 189998 - nr. 4236/15.11.2019
Anunț privind organizarea unui concurs de promovare în funcția de secretar general al comunei Albești - nr. 4122/06.11.2019
Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate - nr. 585/28.08.2018